Warunki gwarancji

Gwarancja produktów Fersk

 1. Na produkt udziela się gwarancji na okres 24 miesięcy, która obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu.
  Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ewentualnej niesprawności urządzenia, pod warunkiem wykorzystywania go zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Obsługi oraz przedstawienia dowodu zakupu.
 2. Naprawa gwarancyjna urządzenia zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do serwisu. Termin ten może w wyjątkowych przypadkach ulec wydłużeniu do 21 dni roboczych, jeżeli naprawa będzie wymagać sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.
 3. Gwarancja niniejsza nie znajduje zastosowania w sytuacji, jeżeli:
  • występują uszkodzenia mechaniczne
  • urządzenie lub dowód jego zakupu będą niezgodne ze sobą lub niemożliwe będzie odczytanie znajdujących się na nich danych
  • stwierdzona zostanie ingerencja nieupoważnionych osób lub nieautoryzowanych zakładów serwisowych
  • uszkodzenie powstanie z przyczyn natury zewnętrznej tj. zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne itp.
  • gwarancją nie są objęte jakiekolwiek akcesoria produktów.
 4. Gwarant może uchylić się od dotrzymania terminu wykonania naprawy gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją zakłócenia w działalności jego przedsiębiorstwa, spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami, w szczególności takimi jak: niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp.
 5. Podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych w trakcie realizacji uprawnień wynikających z niniejszej Gwarancji, stanowić będą przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 7. W przypadku produktu zakupionego przez przedsiębiorcę na fakturę VAT, okres gwarancji wynosi 24 miesięcy.
 8. Usługa serwisowania sprzętu marki Fersk odbywa się w serwisie firmowym Fersk z obsługą Door to Door.
 9. Kontakt z działem technicznym możliwy jest pod adresem e-mail: pomoc@fersk.pl i nr telefonu: +48 22 599 40 42.

Uwaga: Prosimy o spakowanie urządzenia wraz z filtrami i przygotowanie do odbioru przez kuriera. Urządzenie musi być zabezpieczone do transportu (folia, styropian i karton). Nieodpowiednie zabezpieczenie produktu skutkować może jego uszkodzeniem w transporcie i brakiem możliwości uznania reklamacji.
Nie prowadzimy przeglądów/konserwacji urządzeń w domu u Klienta.

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu