...
Obsługa aplikacji osuszaczy Fersk Torr Fersk 24 czerwca, 2022

Obsługa aplikacji osuszaczy Fersk Torr

Fersk
Kody QR do aplikacji Fersk Torr

Urządzenia marki Fersk korzystają z aplikacji mobilnej Smart Life – Smart Living. Dzięki temu możesz mieć pod ręką wszystkie najpotrzebniejsze funkcje osuszacza: ustawienie higrostatu, zaprogramowanie konkretnych godzin pracy czy funkcję osuszania elementów konstrukcyjnych.

Pobierz aplikację Smart Life - Smart Living

 

Aplikacja Smart Life – Smart Living dostępna jest bezpłatnie na systemy operacyjne Android i system IOS (do pobrania w sklepach).

Google Play (Android) – pobierz aplikację Smart Life

AppStore (iOS) – pobierz aplikację Smart Life

Możesz również skorzystać z kodów QR – wybierz i zeskanuj właściwy kod dla Twojego systemu operacyjnego. Zostaniesz automatycznie przeniesiony do sklepu z przyciskiem do pobrania.

Dodaj klimatyzator przenośny Fersk Torr do aplikacji Smart Life w kilku krokach

 1. Uruchom aplikację, zaakceptuj politykę prywatności, a następnie wpisz kod weryfikacyjny i utwórz konto.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcją na ekranie aplikacji.

3. Kliknij „Dodaj urządzenie” („+” w prawym górnym rogu ekranu)

4. Polecamy skorzystać z funkcji „Auto Scan”, dostępnej u góry ekranu, aby automatycznie znaleźć Twoje urządzenie. Możesz też jednak dodać osuszacz ręcznie.

5. W tym celu z listy widocznej po lewej stronie ekranu wybierz „Małe urządzenia”, a następnie wybierz „Odwilżacz (Wi-Fi)”.

 1. Wybierz swoją sieć Wi-Fi (pamiętaj, by była to częstotliwość 2,4 GHz), a następnie wprowadź hasło

*W przypadku wystąpienia błędu, sprawdź, czy typ zabezpieczeń w routerze to WPA2-PSK lub WPA-PSK.

 1. Następnie przełącz osuszacz Fersk Torr 20/30 w tryb parowania. W tym celu przytrzymaj przez ok. 5 sekund sekundy przycisk WŁ./WYŁ. Potwierdź operację w aplikacji.
 2. Potwierdź w aplikacji kolejne kroki. Następuje dodawanie osuszacza do aplikacji.
 3. Gratulacje! Osuszacz powietrza Fersk został dodany do aplikacji.

Aplikacja mobilna w osuszaczu Fersk Torr 20/30 - opis funkcji

Osuszacze adsorpcyjne Fersk Torr 20 oraz Fersk Torr 30 to urządzenia typu Smart. W praktyce oznacza to wygodny dostęp do wszystkich funkcji osuszacza w każdym miejscu i o każdej porze.

Wybierając w menu głównym aplikacji niedawno dodany osuszacz powietrza Fersk Torr, przeniesiesz się do ekranu głównego sterowania sprzętem. Znajdziesz tu m.in.:

 • Informacje o aktualnym poziomie wilgotności
 • Możliwość zmiany trybu pracy: Auto lub Continuous
 • Higrostat: umożliwiający ustawienie docelowego poziomu wilgotności (od 30 do 75%)
 • Moc nawiewu: Niska lub Wysoka
 • Blokadę rodzicielską
 • Timer: ustawienie czasu, po jakim urządzenie ma się wyłączyć

Osuszanie wewnętrzne: urządzenie osusza wtedy własne elementy konstrukcji (parownik, skraplacz, lamelki)

Automatyzacja w osuszaczu kondensacyjnym Fersk – na czym polega?

Niemniej ważnym udogodnieniem aplikacji jest tworzenie własnych reguł pracy (tzw. automatyzacja). Możesz zaprogramować osuszacz, by np. włączał się i wyłączał się o określonej godzinie, przechodził w konkretny tryb pracy w zależności od warunków lub np. automatycznie wyłączał się po osiągnięciu danego poziomu wilgotności.

Stwórz własny harmonogram pracy osuszacza Fersk

Budzisz się rano z kroplami wody na szybach? Masz może problemy z odpowiednią wentylacją w budynku? A może chcesz szybko wysuszyć pranie? Fersk Torr 20/30 pomoże Ci szybko odwilżyć powietrze w mieszkaniu.

Harmonogram – pozbądź się wilgoci na oknach w sypialni
 1. W menu głównym aplikacji, wybierz drugą zakładkę “Inteligentny”.
 2. W prawym górnym rogu kliknij na “+
 3. Wybierz: Harmonogram

4. Ustaw czas uruchomienia się reguły, np. 07:00. Nieco niżej, w menu „powtórz” wybierz częstotliwość występowania reguły i zapisz.

 1. Kliknij na “+” w oknie “Then”, aby wskazać wybrane działanie.
 2. Kliknij na “Run the device
 3. Następnie wybierz osuszacz Fersk Torr. Z listy funkcji wybierz „Przełącznik” i naciśnij „Włącz”.
 4. W kolejnym kroku kliknij ponownie w „+” w zakładce „Then”. Wybierz opcję „Run the Device”.
 5. Następnie ustaw docelowy poziom nawilżenia, który osuszacz ma osiągnąć, np. 40%. Po jego osiągnięciu urządzenie przełączy się w tryb Standby. Naciśnij „Zapisz” 

  Gratulacje. Stworzyłeś właśnie swoją pierwszą regułę
  . Codziennie rano o godzinie 7:00 osuszacz będzie odparowywał wilgoć z pomieszczenia aż do osiągnięcia poziomu 40%.
Harmonogram – zaplanuj szybkie suszenie prania

1. Analogicznie jak w powyższym przypadku – wybierz drugą zakładkę u dołu ekranu – „Inteligentny”. Następnie kliknij „+” w prawym górnym rogu i naciśnij „Harmonogram

 1. Wybierz godzinę, w której pranie będzie już gotowe do rozwieszenia, np. 17:30 oraz częstotliwość obowiązywania reguły (np. konkretny dzień tygodnia).
 2. Następnie Kliknij na “+” w oknie “Then”, aby wskazać wybrane działanie. Wybierz “Run the device”.
 3. Następnie z listy opcji wybierz „Tryb” i kliknij „Conitnuous”. Kliknij „Zapisz”. Urządzenie będzie pracowało w trybie ciągłym, tak by jak najszybciej osuszyć pranie.
 4. Następnie z listy opcji wybierz „Tryb” i kliknij „Conitnuous”. Kliknij „Zapisz”. Urządzenie będzie pracowało w trybie ciągłym, tak by jak najszybciej osuszyć pranie.
 5. Możesz również zaprogramować maksymalną godzinę wyłączenia się sprzętu, np. po 4 godzinach. W tym celu w zakładce „Then”, wybierz „+”, następnie „Run the device”. Na liście dostępnych funkcji kliknij zaś „Timer” i wybierz „4 godziny”.
 6. Naciśnij „Zapisz” i gotowe! Właśnie ustawiłeś regułę, która w wybrany dzień tygodnia o godz. 17:30 włączy osuszacz.

Automatyczne osuszanie powietrza po przekroczeniu określonego poziomu wilgotności

Inteligentny osuszacz powietrza Fersk Torr umożliwia również tworzenie reguł, w przypadku których urządzenie samodzielnie obniży wilgotność po przekroczeniu ustalonego poziomu, np. 60%.

Osusz powietrze w pomieszczeniu po przekroczeniu 60% wilgotności 
 1. W menu głównym aplikacji, wybierz drugą zakładkę “Inteligentny”. Następnie kliknij „+” w prawym górnym rogu ekranu.
 2. Wybierz „When device status changes”
 3. Następnie naciśnij „Wilgotność”
Osuszacz powietrza Fersk Torr funkcja suszenia prania

3. W menu wybierz „Wyższy niż” i za pomocą suwaka ustaw wartość np. 60%. Naciśnij „Dalej”.

4. W następnym kroku przejdź do zakładki „Then” i wybierz „Run the Device” oraz Fersk Torr.

5. Ustaw działanie, które zostanie zrealizowane po przekroczeniu 60% wilgotności – z listy funkcji wybierz „Przełącznik” i naciśnij „Włącz”. Pozostając w zakładce „Then”, dodaj kolejną funkcję, która ma zostać uruchomiona. W tym celu kliknij w „Tryb” i wybierz „Auto”.

6. Naciśnij „Zapisz” i gotowe! Kiedy tylko poziom wilgotności w pomieszczeniu przekroczy 60 %, osuszacz włączy się w trybie auto, dążąc do optymalnego poziomu – 50% nawilżenia.

Write a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.